Lovpligtig orientering

Lovpligtig orientering 2018

Kontrolsystem for målere i drift:

Jf. § 16 i bekendtgørelse nr. 582 af 28/5/2018 vedr. kontrol af målere skal Mariager Vand udføre målerkontrol. Under henvisning til bekendtgørelsen har sikringsstyrelsen lavet vejledning nr. 9464 af 20/06/2018. I denne vejledning er en række forskellige kontrolsystemer beskrevet.

Tidligere har vi fortaget statistisk målerkontrol, grundet ændringer i vejledning fra erhvervsministeriet ændrer vi praksis til at udskifte alle målere hver 9 år. Ændring gælder fra 1/1-2019.

  

Fælledvejværket

Værket ligger ved Fælledvej og har to boringer på værkets egen grund. Boringerne er lavet 1963 og 1971 og værket er bygget i 1964 og total renoveret 2008/9 for ca. 2 mio. kr. Værket oppumper ca. 40.000 kubikmeter pr. år. Vandet pumpes ud i to højtrykszoner til den øvre del af byen, til Sødisbakke og til landområdet. Værket har to trykforøgere: en på Mariagergårdsvej, som sender vandet op til Munkhøjvej og en på Havndalvej, som forsyner området omkring Hohøj. Fælledvejværket vil også være kunne levere vand til tanken på Himmelkolværket, hvorved vi samlet set har en meget høj forsyningssikkerhed.


Himmelkolværket

Værket ligger ved Gl. Hobrovej og har to boringer i skoven. Boringerne er lavet i 1988/89 og værket er bygget i 1990. Værket oppumper ca. 200.000 kubikmeter pr. år. Vandet pumpes ud i en højtrykszone til den øvre del af byen og landområdet mod øst. Desuden løber vandet fra tanken i en gravitationsledning til den nedre del af byen og helt ud af Hadsundvej mod Fladbjerg. Gravitationsledningen kan også forsyne Fælledvejværket med vand, idet værkernes beholdere ligger i samme kote. Ved Fjordgade ligger en trykforøger, som forsyner Oxenhøj med vand, idet vandet her skal hæves knap 50 m.

 

Svenstrupværket

Værket ligger ved Broløsvej i Svenstrup og har en boring i værket. Boringen er lavet i 1977 og værket er bygget herefter. Værket oppumper ca. 10.000 kubikmeter pr. år. Vandet pumpes ind i højtryksledningen fra Himmelkolværket, hvorved det virker som et spidsbelastningsværk. Vi søger om, at øge indvindingen til 30.000 kubikmeter for at få en bedre udnyttelse af værket og dermed en samlet bedre driftsøkonomi.

 

Trykforøger Havndalvej

Trykforøger Mariagergårdsvej 

Trykforøger Fjordgade

 

Målerkontrol

Vi har ca. 1400 vandmålere, som er inddelt i 6 partier. For at opfylde lovgivningen er vi i gang med at foretage en løbende udskiftning, som forventes afsluttet ved udgangen af 2013. Herefter vil vi revurdere vores kontrolsystem, idet der for tiden foregår en rivende udvikling af nye målersystemer.

 

Har du den rigtige kontraventil? 

Læs artiklen fra Vandposten om sikring af tilbagestrømning af forurenet vand. 

Mariager Vands forsyningsområde
Klik på kortet og du kan downloade kortet som pdf og få det forstørret.