Tilmeld og afmeld SMS-service

Mariager Vand A.m.b.a anvender en SMS-service, således at alle forbrugere, der er tilmeldt, automatisk vil modtage vigtige informationer fra vandværket i tilfælde af driftsstop. Der kan tilmeldes så mange mobilnumre man ønsker, således at hele husstanden kan blive informeret i tilfælde af driftsstop. Registreringen af mobilnumre er hemmelig og videregives ikke til tredjepart. SMS-servicen anvendes kun til vigtige driftsmeddelelser samt eventuelle vigtige forbrugerinformationer såsom påmindelse om den årlige måleraflæsning eller målerskifte.